23948sdkhjf

Fördubblad omsättning och rekordresultat för LKAB

För andra kvartalet i rad levererar LKAB ett rekordhögt rörelseresultat. De globala järnmalmspriserna steg ytterligare under kvartalet och efterfrågan på företagets produkter är fortsatt god. 

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 98 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 14 748 miljoner kronor. Motsvarande siffra förra året var 7 456 miljoner.

Rörelseresultatet ökade med 386 procent och uppgick till 9 161 miljoner kronor. Detta att jämföra med förra årets 1 883 miljoner.

Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades av höga nivåer för spotpriset på järnmalm, en höjd premie för pellets och högre leveransvolymer men motverkades av en lägre dollarkurs och något ökade kostnader. 

Det operativa kassaflödet stärktes till 7 111 miljoner kronor i jämförelse med förra årets 972 miljoner.

- Fler levererade ton till högre pris per ton stärker förutsättningarna att finansiera den utveckling och de enorma investeringar vi står inför under de kommande 15-20 åren för att skapa ett konkurrenskraftigt LKAB. Vi genomför ett teknikskifte som kommer sänka kundernas koldioxidutsläpp med 35 miljoner ton, mer än 2/3 av hela Sveriges utsläpp, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick till 200 USD per ton för kvartalet. Motsvarande siffra förra året var 93 USD per ton.

Leveranserna för kvartalet uppgick till 6,9 Mt att jämföra med förra årets 6,6 Mt. 

Effekterna av coronapandemin har tillsammans med produktionsstörningar påverkat produktionen negativt under kvartalet. Trots det var produktionen i nivå med föregående år och uppgick till 5,9 Mt att jämföra med förra årets 6 Mt. 

Drygt ett år efter den omfattande seismiska händelsen i Kirunagruvan är produktionen av rågods fortsatt påverkad. I dagsläget uppgår produktionen till cirka 90 procent av kapaciteten.

De underhållsstopp som genomförts under våren har varit reducerade för att minska risken för smittspridning. Det innebär att ytterligare underhållsinsatser kommer att genomföras under andra halvåret.

LKABs leverantör av cement Cementa har meddelat att man riskerar kraftiga leveransstörningar då deras ansökan om förnyat tillstånd för verksamheten i Slite avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. LKAB står idag för närmare fem procent av Sveriges totala cementanvändning. 

- Cementa är idag den cementleverantör som kommit längst i sina planer kopplat till koldioxidneutralitet. Industrin och de värdekedjor vi utvecklar behöver förutsättningar för att säkra klimatomställningen och utdragna och oförutsägbara tillståndsprocesser skapar inte bara problem här och nu, de är också ett hot mot hela omställningen, säger Jan Moström och avslutar:

- LKABs strategi är att successivt ställa om produktionen till koldioxidfri järnsvamp. Vi har nu inom Hybrit-initiativet visat att det går att producera järnsvamp med vätgas. Det betyder att vi känner oss trygga med att de tekniska förutsättningarna finns och vi har dessutom finansiella muskler för att driva den omställningen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.118