23948sdkhjf

Ska undersöka område med hög metallhalt

Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillståndet Kallmorbergsfältet i Norberg kommun från Bergsstaten. Enligt SGU är tonnaget på 7 miljoner ton med 9,66 procent koppar, 16 procent zink, 45 procent bly samt järn.

Undersökningstillståndet har enligt SGU även god potential för sällsynta jordartsmetaller.

Inom det erhållna undersökningstillståndet bedrevs gruvverksamhet fram till mitten av 1970 talet. Det bröts främst järn i området men ur vissa intervaller bröts även mycket höga halter av koppar, zink och bly.

Området ligger i samma flygmagnetiska anomali som bolagets undersökningstillstånd Kallmora nr 3 där bolaget funnit järn, koppar, zink och bly i borrkärnor och SGU funnit flera sällsynta jordartsmetaller, REE i stenprover.

 Att hitta ett område med bevisat tonnage med höga halter är otroligt sällsynt. Detta visar vad omfattande arkivarbete resulterar i, kommenterar vd Carl-Adam Andersson.

Och så ska de gå vidare.

Vi ska undersöka vilka uppgifter från SGU som går att använda, exmpelvis uppgifter från tidigare gruvbrytning. Därefter har vi tänkt kontakta Bergsstaten för att få reda på vilka arbeten vi måste utföra för att erhålla en bearbetningskoncession - ensamrätt i 25 år för att undersöka förutsättningar för gruva, berättar Carl-Adam Andersson i en intervju med oss. 

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller, REE.

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfrågan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078