23948sdkhjf

För första gången i världshistorien: vätgasreducerad järnsvamp

Hybrit - det vill säga LKAB, SSAB och Vattenfall har lyckats med sitt pilotprojekt. Nu har de producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp.

Teknikgenombrottet kapar cirka 90 procent av utsläppen i samband med stålproduktion och är ett avgörande steg på vägen mot fossilfritt stål.  

Testproduktionen av järnsvamp har genomförts i Hybrits pilotanläggning i Luleå och visar att det går att reducera järnmalm med fossilfri vätgas - istället för att ta bort syret med kol och koks. Hittills har omkring 100 ton producerats.

De berättar att det är första gången någonsin som järnmalm direktreducerats med vätgas framställd med fossilfri el i pilotskala. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar.  

Vätgasreduktionen är en avgörande milstolpe som banar väg för framtidens fossilfria järn- och stålproduktion. Genom Hybrit ska SSAB, LKAB och Vattenfall skapa den mest effektiva värdekedjan från gruva till stål - med målet att bli först i världen med fossilfritt stål till marknaden i industriell skala år 2026. 

Förra året startade SSABs, LKABs och Vattenfalls samägda initiativ Hybrit sin testverksamhet för att tillverka vätgasreducerad järnsvamp i pilotanläggningen som byggts med stöd från Energimyndigheten. Tekniken har utvecklats löpande och den järnsvamp som nu framgångsrikt producerats med vätgastekniken är råvaran till framtidens fossilfria stål. 

– Det är ett stort genombrott, för oss och hela den globala järn- och stålindustrin. LKAB är framtidens leverantör av järnsvamp och det här är ett avgörande steg i rätt riktning. Framstegen med Hybrit ger oss möjlighet att hålla takten i vår omställning och redan 2026 inleder vi övergången till produktion i industriell skala med en första demonstrationsanläggning i Gällivare. När LKAB har ställt om hela sin produktion till järnsvamp möjliggör vi stålindustrins omställning och minskar utsläppen globalt med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Det är det största vi tillsammans kan göra för klimatet, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. 

– Detta teknikgenombrott är ett avgörande steg på vägen mot fossilfritt stål. Potentialen går inte att underskatta. Det innebär att vi kan klara klimatmålen i Sverige, Finland och bidra till att minska utsläpp i hela Europa. Det skapar samtidigt jobb och exportframgångar. Med SSABs omställning minskar vi koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland. Med höghållfast fossilfritt stål hjälper vi också våra kunder att stärka deras konkurrenskraft. Redan i år kommer vi att leverera mindre mängder stål tillverkat med vätgas till kund och 2026 kommer vi att leverera fossilfritt stål i stor skala, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.  

Den vätgas som används i direktreduktionsprocessen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri el, och kan användas direkt eller lagras för senare bruk. I maj påbörjade Hybrit bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå. 

– Sveriges och Vattenfalls fossilfria el är en grundförutsättning för den vätgasreducerade järnsvampens låga koldioxidavtryck. Det genombrott vi kan presentera idag visar mycket konkret hur elektrifiering bidrar till att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.079