23948sdkhjf

Starkt första kvartal för SSAB

Det blev ett starkt första kvartal på 2021 för SSAB. Under kvartalet ökade både intäkterna, rörelseresultatet och det operativa kassaflödet, samtidigt som SSAB Special Steels slog rekord med sina högsta leveranser någonsin.

Med de tre första månaderna på året avklarade har SSAB ett starkt resultat att se tillbaka på. Bland annat ökade rörelseresultatet till 1 993 miljoner kronor från 343 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2020, och det operativa kassaflödet ökade till 1 429 miljoner från -411 miljoner.

– Efterfrågan är stark, priserna stiger och vi har tagit strategiska kliv framåt i vårt arbete med att ställa om till en fossilfri stålproduktion. Återhämtningen som inleddes under hösten har förstärkts under första kvartalet. SSAB har hållit en stabil produktionsnivå och tillsammans med bättre priser och högre leveranser ökade resultatet med drygt 1,4 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2020, säger SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist.

Under kvartalet ökade även bolagets intäkter och här landade resultatet på 19 661 miljoner jämfört med 18 772 miljoner för första kvartalet 2020.

Ett affärsområde inom SSAB som det gick extra bra för var SSAB Speical Steels som under kvartalet slog nya rekord. Här uppgick leveranserna till rekordhöga 376 kton (305 kton första kvartalet 2020) och rörelseresultatet steg till ett nytt rekord om 904 miljoner kronor (458 miljoner under första kvartalet 2020). Detta främst eftersom efterfrågan på höghållfasta stål var stark.

Inför andra kvartalet förväntar sig SSAB att efterfrågan på stål kommer att vara mycket stark, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också vara mycket stark under det andra kvartalet på i stort sett samtliga geografiska marknader.

– Marknadsläget är gynnsamt och vi förväntar oss en fortsatt god aktivitet under det andra kvartalet 2021, säger Martin.

När det gäller SSAB:s olika affärsområden förväntas SSAB Special Steels leveranser hålla sig på en fortsatt hög nivå, dock något lägre jämfört med den rekordhöga nivån under första kvartalet. Leveranserna för SSAB Europe och SSAB Americas bedöms däremot bli något högre än vad de var under första kvartalet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094