23948sdkhjf

Satsar kvarts miljard för unik vätgaslagring i Luleå

Nu påbörjas bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning i Luleå. Ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål.

Idag står det klart att bygget av ett vätgaslager påbörjas i Svartöberget för att utveckla tekniken för vätgaslagring. Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

– Genom att utveckla en metod för vätgaslagring och säkra tillgång till fossilfri el skapar vi en värdekedja hela vägen ut till kunderna där allt är fossilfritt – från gruva till el och till det färdiga stålet. Detta är unikt, säger Martin Pei, Teknisk Direktör SSAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Drygt 250 miljoner kronor investeras i projektet, en investering som delas i lika delar av SSAB, LKAB och Vattenfall samt Energimyndigheten som stöttar via Industriklivet.

Vätgaslager bedöms spela en väldigt viktig roll för framtida effekt- och energibalansering och storskalig vätgasproduktion.

– Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Vätgaslagret som beräknas att vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024 blir på 100 kubikmeter. Det byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Att bygga lagret under mark ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. Tekniken som används är anpassad för skandinaviska berggrundsförhållanden och ska nu utvecklas för att hantera lagring av vätgas. Lagret byggs enligt de höga säkerhetskrav som gäller och kontrolleras av ansvariga myndigheter.

– Vätgas är en nyckel för att kunna producera fossilfri järnsvamp, själva råvaran till framtidens fossilfria stål, på ett effektivt sätt. LKAB kommer att behöva bli Sveriges och kanske Europas största vätgasproducent framöver, och den här piloten ger ytterligare värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Fakta:
I Hybrit-processen är den fossilfria vätgasen central. Vätgasen kan produceras kostnadseffektivt genom elektrolys av vatten som sker med fossilfri el. Vätgasen som produceras i elektrolysörer kan användas direkt eller lagras för att användas senare. Lagret är en vidareutveckling av väl beprövad teknik och vätgasen används i anläggningens direktreduktionsreaktor för att ta bort syret från järnmalmspelletsen. Den fossilfria järnsvamp som kommer ur processen används sedan som råvara i tillverkningen av fossilfritt stål.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141