23948sdkhjf

Beslut om ändrade regler för undersökningstillstånd

Det blir förlängningar av undersökningstillstånd. Det stod klart på onsdagen när riksdagen klubbade en förändring i minerallagen.

– Mycket välkommet, pandemin har slagit hårt mot prospekteringsföretagen, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Ursprunget till den lagförändring som riksdagen beslutade om på onsdagen är ett förslag som Svemin lade fram till regeringen i en så kallad hemställan redan i inledningen av pandemin.

– Vi är glada att det nu blivit verklighet för alla tillstånd och inte bara för dem som är inne på sista förlängningen som i det första förslaget från regeringen i juni. Nu kan hela 2020 ses som ett förlorat år, säger Maria Sunér.

– Onsdagens beslut visar att man lyssnat och förstår hur viktig den moderna, svenska gruvindustrin är för en hållbar omställning av hela samhällsekonomin, säger Martin Phillips, vd på Talga som utvecklar en grafitfyndighet i Vittangi i Norrbotten.

De förklarar mer om prospektering:

Prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som ofta är helt beroende av extern finansiering via etablerade finansmarknader för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete.

Om det inte kan utföras riskerar prospekteringsföretag att mista tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves. 

Undersökningstillstånd kan beviljas i tre år och sen förlängas med max 3 + 4 + 5 år, totalt alltså 15 års giltighet.

Vid varje förnyelse måste bolaget kunna uppvisas att man gjort undersökningar enligt plan men under 2020 har undersökningar varit svåra att genomföra - pandemin har gjort det svårt att få in viss personal och även utrustning i landet.

Lagändringen träder i kraft redan den 1 mars 2021.

Sammanfattning av beslutet

Förslaget innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020
och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare ska förlängas med ett år.

Förslaget innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller för att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att en undersökning inte har utförts och dessutom har gjort sannolikt att
området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser.

Giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.19