23948sdkhjf

Starkt kvartal och helår för Boliden

Det gick bra för Boliden under fjärde kvartalet men även helåret blev bättre än 2019. 

Fjärde kvartalet 2020

  • Försäljningsintäkter 16 170 (jämfört med samma kvartal 2019 12 972) miljoner kronor
  • Rörelseresultat 3 077 (1 744) miljoner kronor
  • Nettoresultat 2353 (1360) miljoner kronor

– Ett mycket bra kvartal. Vid våra gruvor är utvecklingen i Kevitsa särskilt positiv samtidigt som produktionen vid smältverken präglats av hög stabilitet, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

Resultatförbättringen beror enligt bolaget främst på högre halter och anrikning inom gruvor samt på högre volymer inom smältverk. Högre metallpriser bidrog också positivt. 

Tittar man istället på helåret ser siffrorna ut så här:

  • Försäljningsintäkter 56 321 (jämfört med 2019 49 936) miljoner kronor.
  • Rörelseresultat 8935 (7597) miljoner kronor
  • Nettoresultat 6801 (5788) miljoner kronor 

Volymerna inom Gruvor ökade till följd av högre anrikning i Kevitsa, Aitik och Garpenberg efter genomförda investeringsprogram. Lägre halter i Aitik och Garpenberg, oplanerade produktionsstopp i Tara under första kvartalet och branden i Kevitsa under andra kvartalet påverkade negativt.

Volymer inom Smältverk ökade jämfört med 2019 som en följd av ökad kapacitet och förbättrad processstabilitet efter genomförda investeringar. Mindre omfattande underhållsstopp genomfördes under 2020 jämfört med 2019

För helåret uppgick investeringarna till 6,3 (8,8) miljarder kronor. Större projekt under året var det nya lakverket, det nya underjordsförvaret och kopparexpansionen i Rönnskär samt expansionen till en årlig anrikad volym på 45 miljoner ton i Aitik och 9,5 miljoner on i Kevitsa.

2021

För 2021 bedöms de totala investeringarna uppgå till drygt 7 miljarder kronor. Ingående underhållsinvesteringar, vilka inkluderar tillredningar, gråbergsbrytning, löpande dammhöjningar och ersättningsinvesteringar, bedöms 2021 uppgå till 4,5 miljarder kronor.

Enligt Avesta Tidning har bolaget lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få utöka produktionen i Garpenberg från 3 till 3,5 miljoner ton malm per år. 

Mineraltillgångar och mineralreserver

I Aitik, Garpenberg och Kevitsa är situationen med mineraltillgångar och mineralreserver god. Under året har prospektering varit fortsatt framgångsrik vid Tara Deep-mineraliseringen och i Bolidenområdet ökar mineraltillgången till följd av prospektering mot Rävliden-fyndigheten.  
–  Vi har en stabil situation vid våra större gruvor och vid Tara och i Bolidenområdet går utvecklingen framåt. Det är naturligtvis mycket positivt att vi nu kommit igång med underjordsborrningar i Tara, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093