23948sdkhjf

Hur går det med Endomines gruvor?

Pampalo-gruvan i Ilomants, i östra Finland är försatt under skötsel och underhåll sedan 2018 då guldets marknadspris låg på flera årslägsta nivåer.

Men nu har Endomines slutfört en företrädesemission för att finansiera och därmed möjliggöra utvecklingen av bolagets tre nyckelgruvprojekt i Finland och USA. En del av dessa medel kommer att användas till fördjupningen samt återstarten av guldproduktionen vid Pampalo-gruvan.

Endomines berättar att den underjordiska gruvans malmlinser är öppna mot djupet och de kända malmförlängningarna är borrade till 855 meters nivån. Dessa områden kan nås genom en förlängning av den existerande snedbanan. Guldmineraliseringen och malmlinserna är helt öppna under dessa nivåer.

Bolaget har räknat med att genom att förlänga snedbanan med cirka 100 meter och utveckla dessa djupa malmzoner så skulle återstarten av gruvproduktionen vara lönsam då marknadspriset för guld är cirka 1 500 USD/uns.

Fördjupningen av snedbanan förväntas påbörjas relativt fort under våren direkt följt av utvecklingen av strossar samt malmbrytning senare under året.

Efter att rampförlängningen har nått tillräckligt djupt för att påbörja underjordisk borrning kommer bolaget att utföra diamantborrning för att testa de djupa malmzonerna samt övriga potentiella målområden och möjligheter att finna mera malm, eller nya okända linser belägna inom gruvans infrastruktur. 

Planeringen och förberedande arbete för fördjupningen av snedbanan har påbörjats och anbud från möjliga gruvkontraktörer och leverantörskontrakt förbereds.

Utrustningen vid anrikningsverket kommer att testas och om nödvändigt så kommer rehabiliteringsarbete utföras.

Rekrytering av personal till anrikningsverket kommer att påbörjas under sommaren.

Uppskattningsvis kan den första malmleveransen gå till ett smältverk i slutet av året.

Då man uppnår en stabil produktion våren 2022 förväntas den årliga guldproduktionen vara 8 000 till 9 000 uns.

Efter uppnådd full produktion kommer gruvan och anrikningsverket sysselsätta 50 till 70 personer inklusive underleverantörer.       

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.099