23948sdkhjf

Vibrationsmätning viktigt för pappersbruket

Pappersmaskinen PM8 vid Lilla Edets Pappersbruk har varit i drift sedan 1999. Nyligen har ägaren Essity tagit beslut om att i samarbete med MLT Maskin & Laserteknik installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll, Condition Monitoring samt olika kringutrustningar.

Viktiga mål för Essitys beslut att utöka sitt samarbete med MLT och installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll var att hålla uppe tillgängligheten på pappersmaskinerna och förlänga drifttiderna mellan planerade driftstopp.

Förutom PM8 omfattar lösningen även pumpar och fläktar samt annan kringutrustning som sitter i anslutning till pappersmaskinen.

- Vi har inte haft några stora problem med PM8 men vi ser ändå en bra potential att med MLTs kompletta lösning kunna arbeta mer förebyggande och minimera risken för störningar. Vi kommer också att utöka produktionskapaciteten med cirka 5 000 årston i samband med att sortimentet ska kompletteras med vikta pappershanddukar. Det kräver att vi har en pålitlig drift i PM8 och att vi håller uppe tillgängligheten på en hög nivå. Inom vårt affärsområde pågår också ett arbete med att vid olika anläggningar i andra länder göra motsvarande satsningar på vibrationsövervakning, säger Mikael Wulff som är RST Maintenance Leader vid pappersbruket.

Den lösning som MLT nu ska installera är bred och omfattar systemet Vibronet signalmaster för online vibrationsövervakning på PM8, sju VibGuard-system för övervakning av kringutrustning, VibScanner 2 som är ett handhållet ronderingsintrument för vibrationsmätning samt MLTs abonnemangskoncept NiVia med direktanalyser.

I MLTs uppdrag ingår också att på månadsbasis analysera mätdata som samlas in från totalt cirka 250 mätpunkter varav ett 70-tal är placerade på PM8.

- Satsningen Essity gör är extra spännande eftersom de verkligen drar nytta av den senaste tekniken för tillståndskontroll och analys. Ett exempel är vårt koncept NiVia som med inbyggd AI-teknik ger unika möjligheter till direktanalyser. Efter utbildning kommer pappersbrukets personal att i ett tidigt skede kunna identifiera sådant som omgående behöver åtgärdas. NiVia levererar också rapporter med åtgärdsförslag. MLT får också rapporterna och vi kommer att efter djupare analyser kunna ge råd hur man ska agera för att åtgärda problem som identifierats, säger Anton Groth som är försäljningsingenjör på MLT.

- Med den heltäckande lösningen från MLT får vi helt andra möjligheter att arbeta proaktivt och utveckla våra underhållsrutiner. Analyserna är mycket känsligare vilket gör att annalkande skador kan upptäckas långt innan de orsakar produktionsstörningar. En stor fördel är också användarvänligheten hos programvaran. Informationen är tydlig och lättöverskådlig, och det går snabbt att få en överblick på PM8. Att vi kan ta del av informationen både på dator och smartphones bidrar också till att förenkla arbetet, avslutar Mikael Wulff.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.115