23948sdkhjf

Sverige stödjer klimatomställning av tung industri i utvecklingsländer

Vid ett högnivåmöte för den tunga industrins klimatomställning annonserade miljö- och klimatminister Isabella Lövin att Sverige avser bidra med totalt 300 miljoner kronor till ett nytt program för industriomställning inom världsbankens klimatinvesteringsfond, Climate Investment Fund (CIF). 

Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) lanserades av Sverige och Indien vid FN:s klimattoppmöte Climate Summit i New York förra året. I gruppen ingår länder och företag som arbetar tillsammans för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin, med ett mål om att uppnå nettonoll-utsläpp av växthusgaser senast 2050. 

LeadIT har nu haft mötet och där enades man om konkreta insatser från offentlig och privat sektor för att främja innovation och teknikutbyte, ta fram färdplaner för industriomställning samt policyåtgärder och finansierigslösningar för att  driva på omställningsarbetet. LeadIT uppmanar också till ökat internationellt samarbete mellan viktiga aktörer för att påskynda klimatomställningen inom den tunga industrin.

I samaband med mötet annonserade även Isabella Lövin att Sverige ska bidra med 300 miljoner kronor till ett nytt program för industriomställning inom världsbankens klimatinvesteringsfond, Climate Investment Fund (CIF). 

Det svenska stödet är fördelat på 100 miljoner årligen mellan 2020-2022 och ska bistå utvecklingsländer och deras industrier att ta fram färdplaner, klimatstrategier och möjliggöra viktiga tekniska innovationer i hela värdekedjan inom den tunga industrin.

– Genom att stödja andra länders arbete med färdplaner mot fossilfrihet kan vi skynda på utvecklingen mot nollutsläpp i hela världen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Climate Investment Fund har beslutat att upprätta det nya programmet som en del i ett bredare reformarbete för att stärka fonden och öka integrering av klimat, energi och biologisk mångfald i fondens insatser. Sverige kommer med den nya annonseringen att samlat ha bidragit med 1 110 miljoner kronor till CIF till och med detta budgetår.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094