23948sdkhjf

Nya regler för säkerhetsdatablad

Från och med den 1 januari 2021 ändras kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad.
De viktigaste ändringarna:

Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.

  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach –förordningen framgår var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska anges.
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Säkerhetsdatablad som har tillhandahållits före 1 januari 2021 behöver inte uppdateras förrän 31 december 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.1