23948sdkhjf

De hoppas att gamla gruvhål ska ge bonus

Lovisagruvan har beslutat att genomföra en mindre borrkampanj med preliminärt tre-fyra diamantborrhål nära de gamla gruvhålen. 

Lovisagruvan har under flera år stegvis och i allt större detalj undersökt äldre gruvor i Lovisagruvans omedelbara närhet. I dagsläget har alla för företaget kända gruvor med varphögar eller så kallade skrotstenshögar undersökts såväl mineralogiskt som kemiskt.  

Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt välkända koppar-koboltgruvorna vid Håkansboda, och söder därom finns ett område med svagt förhöjda halter av kopparkis som provbrutits i flera små gruvhål. 

Projektområdet benämns internt Schakttorpet och är beläget inom Lovisagruvans undersökningstillstånd Östanbo Nr 1 som är giltigt till den 3 augusti 2022. Området ligger cirka 1600 meter ostnordost från Lovisagruvan.

I varphögarna vid ett av dessa äldre gruvhål har något högre kopparhalter och även för ögat osynligt guld noterats. Hitintills har bara prover kunnat tas från lösa stenar i varphögarna och det är då mer eller mindre omöjligt att uttala sig om det finns samband mellan olika mineraliseringstyper, vilken struktur och vilka dimensioner som en eventuell mineralisering har. Det är inte heller meningsfullt att rapportera halter från analyser av enskilda lösa stenar.

Borrningsundersökningarna påbörjas i oktober och resultat kommer att meddelas då analyser och tolkning slutförts. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078