23948sdkhjf

SCAs resultat i skuggan av tryckpappersverksamheten

SCA skulle gjort ett bättre resultat kvartal tre 2020 än föregående år - om det inte vore för avvecklingen av tryckpappersverksamheten. Lägre försäljningspriser , ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam bidrog också till att det inte blev så. 

I sin kommentar till årets tredje kvartalsrapport skriver SCA att de beslutat att avveckla exponeringen mot den strukturellt krympande tryckpappersmarknaden. Bolaget kommer därför att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under det första kvartalet år 2021. 

Företaget berättar också att de kommer att investera 1,45 miljarder kronor för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där delar av den befintliga infrastrukturen kommer att användas.

Nettoomsättningen minskade med 13 procent och uppgick till 4 338 miljoner kronor att jämföra med förra årets 4 975 miljoner. Minskningen var främst hänförlig till lägre leveransvolymer inom tryckpapper samt lägre försäljningspriser på massa och papper.

Ebitda minskade till minus 88 miljoner kronor mot förra årets 1 364 miljoner, vilket främst relaterade till en negativ resultateffekt avseende avvecklingen av tryckpappersverksamheten om minus 1 120 miljoner.

Ebitda, exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten, uppgick till 1 032 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 1 364 miljoner. Minskningen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser, lägre leveransvolymer inom tryckpapper, högre kostnader för planerade underhållsstopp på 62 miljoner kronor mot 0 kronor förra året samt en positiv engångseffekt under föregående år om 78 miljoner kronor från försäljningen av terminalen i Rotterdam. Resultatet påverkades positivt av lägre råvarukostnader.

Rörelseresultatet, exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av
tryckpappersverksamheten, uppgick till 624 miljoner kronor att jämföra med förra årets 955 miljoner.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 118 miljoner kronor. Förra året låg den siffran på 1 094 miljoner.

Läs mer om: SCA
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094