23948sdkhjf

Massapriser sänkte Södra – biometanol ger hopp

De rådande marknadsförutsättningarna påverkade Södras rörelseresultat påtagligt under tredje kvartalet. Även om leveransvolymerna för deras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden svagare för marknadsmassa.

Tillförordnad vd och koncernchef Peter Karlsson kommenterarar att världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, men att de ser en viss återhämtning under senare tid. Han menar att för en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Men han anser att utifrån rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns bör bolagets rörelseresultat hittills betraktas som stabilt.

Omsättning tredje kvartalet uppgick till 4 925 miljoner kronor (5 391) och rörelseresultatet till 93 miljoner kronor (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 miljoner kronor (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent.

– Såväl omsättningsminskningen som resultatnedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalumassa jämfört med motsvarande period föregående år. En svagt positiv prisutveckling har medfört att prisnivåerna låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå, säger Peter Karlsson.

Enbart för koncernens massadel Södra Cell uppgick rörelseresultat för perioden till −8 miljoner kronor (551). Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 545 miljoner kronor (3 054). Produktionsvolymen uppgick till 468 tusen ton fördelat på 401 tusen ton barrsulfatmassa, 29 tusen ton lövsulfatmassa och 38 tusen ton textilmassa.

Ackumulerat uppgick omsättningen till 8 039 miljoner kronor (9 804) och rörelseresultatet till 544 miljoner kronor (2 416).

– En central del i Södras strategi för hållbar och lönsam tillväxt är effektivt nyttjande av skogsråvaran. Därför är vi stolta över att vi i början av oktober invigde världens första fossilfria biometanolanläggning vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen är ett av skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Peter Karlsson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.218