23948sdkhjf

EU-initiativ ökar intresset för svenska gruvor

Hälften av Europas mest kritiska metaller och mineral finns i den svenska berggrunden enligt ny rapport från EU.

 Den svenska gruvindustrin är redo för att kunna möta efterfrågan från EU, men nu måste Sveriges politiker ta ansvar för att radikalt effektivisera tillståndsprocesserna för gruvnäringen, säger Maria Sunér Fleming, vd för branschorganisationen Svemin.

EU-kommissionen presenterade nyligen en rad åtgärder för att öka självförsörjningsgraden av metaller och mineral; en handlingsplan för kritiska råvaror, 2020 års lista över kritiska råvaror och en framtidsstudie om kritiska råvaror för strategisk teknik och sektorer från 2030 och 2050-perspektivet. 

Handlingsplanen tittar på nuvarande och framtida utmaningar och föreslår åtgärder för att minska Europas beroende av tredjeländer, diversifiera utbudet från både primära och sekundära källor och förbättra resurseffektivitet och cirkularitet samtidigt som man främjar ansvarsfull inköp över hela världen. De sammanlagt tio åtgärderna kommer att främja övergången till en grön och digital ekonomi. 

Listan över kritiska råvaror har uppdaterats för att återspegla de förändrade ekonomiska betydelserna och utbudsutmaningarna baserat på deras industriella tillämpning. Den innehåller 30 kritiska råvaror, hälften av dem finns det potential för i Sverige.

 Att öka antalet gruvor i EU är en av åtgärderna som EU-kommissionen pekar på. 
 Sverige är redan i dag EU:s mesta gruvnation och vi kommer därmed att spela en viktig roll för att säkerställa EU:s försörjningstrygghet av metaller och mineral. Allt tyder på att den betydelsen kommer att öka. Här i landet finns potential för över hälften av råmaterialen på den nya listan, säger Maria Sunér Fleming.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078