23948sdkhjf

Industrierna samverkar kring underhållsstoppen

Just nu pågår ett underhållsstopp på Smurfit Kappa i Piteå. Pappersmassafabriken ska underhålla sodapannan och göra generellt underhåll i fabriken, en blåstank ska bytas ut i massabruket, ett nytt drivsystem införs på pappersmaskin 2 - bland annat.

Egentligen skulle stoppet utförts i maj. Men med anledning av att coronaviruset började sprida sig hade Smurfit Kappa tät dialog med Region Norrbotten och smittskydd, med Piteå kommun och flera andra redan från slutet av februari. Det handlade om lämpligheten att utföra stoppet. Det resulterade i ett beslut om att flytta stoppet till nu i augusti.

- Smittan bedömdes ha sin kulmen i maj när vi planerade ha stoppet. Så vi beslutade flytta stoppet för att minska trycket på samhällsresurserna.

Det berättar företagets vd Per Swärd när vi får tag i honom mitt under stoppet. Han är ute i verksamheten för att påminna om vikten att hålla avstånd. Vi hör sorlet av röster i bakgrunden.

Det har varit ett digert förberedelsearbete inför storstoppet. Först behövdes det dispens från Arbetsmiljöverket för att flytta stoppet. Det innebar många riskbedömningar och utredningar. Och dialog med alla entreprenörer.

- Vi har haft fullt upp med att samverka på olika sätt för att hantera alla olika frågeställningar som dykt upp för att kunna genomföra ett storstopp med alla de utmaningar som finns, berättar han.

Fanns det något samarbete med samhället inför underhållsstopp innan coronapandemin?

- Inte så här uttalat. Vi har alltid haft en dialog med räddningstjänsten och sjukvården så att de är beredda om det skulle hända en olycka. Och vi påminner alltid om att vi ska ha ett stopp genom att annonsera i tidningen.

Det stora utbyte av erfarenheter vid underhållsstopp som företagen nu har utbytt började tidigt. Dels hade Smurfit Kappa dialog med andra bruk som utfört underhållsstopp. Dels med andra företag inom gruvnäring och annan industri som också utfört storstopp.

- Vi talade om vad de hade genomfört för åtgärder som vi sedan tagit med i vårt arbete. På så vis har vi samverkat mycket mer nu och mer systematiskt än vad vi någonsin tidigare gjort.

På inrådan av smittskyddsläkaren i Region Norrbotten, Anders Nysted kallade också länsstyrelsen till ett möte. Där fick LKAB berätta om sitt underhållsstopp i Gällivare i maj och Smurfitt Kappa berättade om åtgärderna inför sitt kommande stopp i augusti.

- Anders Nystedt visste att vi skulle ha vårt stopp i augusti. Vi hade varit i kontakt med honom och stämt av våra åtgärder. Vi berättade hur vi tänkte göra och LKAB berättade om sina erfarenheter av vad som hände i Gällivare.

De som var inbjudna till mötet var all större industri i Norrbotten.

- Det gav mycket. Det är ypperligt att kunna lära av varandra. Det vi främst tog med oss är bekräftelsen på att för att detta ska lyckas behövs beteendeförändringar med social distansiering. Det är lätt att sätta upp en regel om att hålla avstånd. Men för att få det att fungera måste vi hjälpas åt. Vi behöver påminna varandra och det måste vara okej att göra det. Vi gör det för att värna om varandra. Det gäller både på arbetsplatsen och ute i samhället.

Har det fått er att agera annorlunda?

- Ja, vi är ute väldigt mycket och påminner om det inte fungerar. Och vi har varit väldigt tydliga mot våra entreprenörer att det gäller att de också behöver ta ett ansvar även utanför Smurfit Kappas grindar.

Han berättar att leverantörerna ställer lika stora krav på Smurfit Kappa som Smurfit Kappa ställer på dem.

- Vissa finska företag kommer inte hit eftersom de tycker att risken är för stor.

Nu är ni mitt i stoppet. Hur går det?

- Ja, nu är vi mitt i. Det är full aktivitet med underhållsarbeten. Hittills har det gått bra. Men vi känner att det är viktigt att vara ute för att få det att fungera så bra som möjligt. Vi lägger mycket kraft på det.

Kommer ni att hinna med vad ni planerat?

- Allt underhållsarbete kommer vi att hinna med. Det är vissa projekt vi får skjuta på.

Vad skulle du ge för råd till den som planerar ett underhållsstopp?

- Samverka externt och internt - det dyker upp saker både före och under stoppet. Då är det bra att ha ett system för samverkan. Inför en kultur där organisationen hjälps åt. Det krävs mycket kommunikation på olika sätt för att nå dit.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078