23948sdkhjf

Dragkamp om Hybrits demonstrationsanläggning

Ja, var ska demonstrationsanläggningen egentligen ligga? Under sommaren har röster höjts som talar än för det ena, än för det andra alternativet. Hybrit utreder både Gällivare och Luleå - så mycket vet vi.

Hybrit är namnet på det projekt ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall tillsammans driver. Tillsammans satsar de på att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. 

En pilotanläggning som ska producera fossilfritt stål började byggas på SSABs område i Luleå 2018. Och det är lärdomarna från den produktionen som ska ligga till grund för den demonstrationsanläggning som ska vara på plats 2026. Men var?

Läs också: Ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

Vi har varit i kontakt med Åsa Bäcklin som är kommunikatör och besökssamordare på Hybrit.

Hur långt har arbetet med pilotanläggningen kommit och när beräknas den vara klar? 

- Hybrits pilotanläggning är på väg att bli färdigbyggd. Vi planerar just nu för en start av anläggningen som kommer testa tillverkning i olika steg för att kunna jämföra resultat i de olika stegen. Tester kommer inledningsvis genomföras med naturgas och längre fram med vätgas.

Som vi tidigare berättat har parallella samråd inletts på två alternativa platser för demonstrationsanläggningen i Norrbotten - Vitåfors industriområde i Gällivare kommun där LKAB bedriver gruvverksamhet och Svartöns industriområde i Luleå där bland annat SSABs stålverk och LKABs malmhamn finns.

Samråden med myndigheter, organisationer och allmänheten kommer att avslutas i september 2020. Syftet är att ha en öppen dialog om anläggningens lokalisering.

Har det kommit in många åsikter hittills?

- Vad gäller samrådet så öppnades det i juni och underlagen finns bland annat tillgängliga via vår webb. Vi har även inlett kontakter med ett antal intressenter - myndigheter, intresseorganisationer et cetera.  Arbetet med dessa kontakter kommer att intensifieras nu efter sommaren. Det stämmer att även allmänheten har möjlighet att vara del av samrådet och kan lämna in synpunkter. Så här långt har vi fått in ett fåtal svar, samrådet stänger dock inte förrän den 15 september. 

Vad kommer att hända när alla åsikter samlats in?

- När samrådet stängt kommer vi att sammanställa alla svar och synpunkter i en samrådsredogörelse som blir del av de underlag vi skickar in till Mark- och miljödomstolen tillsammans med vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Målet för Hybrit är att ha en lösning på plats för fullskalig produktion av fossilfritt stål 2035.

Om Hybrit lyckas kan Sverige sänka sina koldioxidutsläpp med tio procent och Finland sina med sju procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062