23948sdkhjf

Glädjebesked: Hybrits fullskaletest ger lyckat resultat

LKAB, SSAB och Vattenfall avser att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål, och inom ramen för Hybrit-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets ska nu vara inom räckhåll.

En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och förädlingsverken, och nu pågår utvecklingen av nästa generations pelletsverk. LKAB:s utmaning och bidrag i Hybrit är att utveckla fossilfria pellets, vilket kräver byte av uppvärmningsteknik i processen.

– Att få positiva resultat från olika värmningstekniker är en viktig milstolpe mot att leverera världens första fossilfria järnmalmspellets och längre fram i värdekedjan fossilfritt stål, säger Markus Petäjäniemi, direktör för Marknad och teknik LKAB.

För närvarande pågår fullskaleförsök att ersätta fossil olja med bioolja i ett av LKAB:s befintliga pelletsverk i Malmberget, vilket minskar utsläppen för verksamheten med 40 procent under testperioden som pågår till 2021. Testen har än så länge visat på lyckade resultat.

– Det här ju det första och kanske enklaste steget för oss, att helt försöka byta fossil olja mot bioolja, och än så länge ser det ut att fungera bra. Men det finns utmaningar med bioolja. Om många ska börja använda oljan och förfrågan blir högre än tillgång bildas ett problem, säger Markus i en intervju med oss. 

Förutom biooljan kommer även andra värmningstekniker att testas i fullskala, bland annat vätgas och plasma. Än så länge testas dessa endast i mindre skala, men i Luleå byggs nu en pilotanläggning för fossilfri järnsvamp, där ugnarna ska värmas upp med hjälp av vätgas.

– Vätgasen ska för första gången testas i fullskala i pilotanläggningen i Luleå som blir färdig för drifttagning i september. Det här är dock en lång utvecklingsresa, och vilken uppvärmningsteknik det slutligen landar i återstår att se. Det är mycket som måste falla på plats.

Målet med Hybrit är att kunna erbjuda helt koldioxidfritt stål år 2045, en resa som kommer tas i flera steg.

– Man blir inte koldioxidfria över en natt. Vi kommer succesivt sänka koldioxidutsläppen i hela värdekedjan, avslutar Markus.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.175