23948sdkhjf

Databas för farliga ämnen

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Från och med den 5 januari 2021 måste varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Kraven gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, som till exempel butiker.

Bestämmelsen om anmälan till SCIP-databasen finns i EU:s avfallsdirektiv. Den har nu implementerats i svensk lagstiftning genom en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Följande information ska anmälas till SCIP-databasen:

  • Uppgifter om varans identitet.
  • Ämnets namn, koncentration och var i varan som ämnet finns.
  • Annan information om hur varan ska hanteras säkert.

Informationen i SCIP-databasen blir bland annat tillgänglig för de aktörer som hanterar avfall och återvinning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.158