23948sdkhjf

Drönare gör kartläggning av mineraler enklare

De första testerna med drönare för kartläggning av mineraler har nu genomförts inom EU-projektet Smart Exploration, och enligt SGU ser resultaten mycket lovande ut. Metoden med drönare ska nämligen kunna spara både pengar, miljö och arbetstid.

Sedan 2017 har SGU deltagit i EU-projektet Smart Exploration, som syftar till att utveckla tekniker för att på ett hållbart sätt kartlägga mineralresurser på större djup.

Metoder och tekniker har testats aktivt på sex olika platser över hela Europa – i Sverige, Finland, Portugal, Grekland och i Kosovo. Ett av SGU:s bidrag till Smart Exploration är att i samarbete med Uppsala Universitet och AMKVO AB utveckla två geofysiska mätsystem som kan användas tillsammans med drönare.

Förra veckan genomförde SGU och AMKVO AB intensiva tester med båda mätsystemen. Mätningarna utfördes vid Blötberget utanför Ludvika och täckte ett område på cirka 1,1 x 1,8 km med ett flyglinjeavstånd på 100 m.

Mätresultaten i form av kartor och 3D-modeller visar variationer i markens magnetiska och elektriska egenskaper ner till ett par kilometer djup. Resultaten kan bland annat användas till kartläggning av berggrundsgeologi, mineralresurser, grundvatten, jorddjup och förorenade marker.

Undersökningar med drönarsystemet ska i många fall vara miljövänligare, logistiskt enklare och ekonomiskt lönsammare jämfört med motsvarande mätningar utförda på marken.

SGU planerar att utföra ytterligare tester med drönarsystemen under hösten.

I projektet deltar 27 parter, bestående av bland annat forskningsinstitut, universitet, gruvbolag, teknikföretag och myndigheter, som gemensamt arbetar för att utveckla smarta lösningar för att hitta mineralresurser både i gruvnära områden och i nya områden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.066