23948sdkhjf

Södra gjorde stabilt halvår

Peter Karlsson som är tillförordnad vd och koncernchef på Södra beskriver företagets första halvår 2020 som stabilt men framtiden som fortsatt svårbedömd.

- Södras fokus har främst varit att fortsatt värna om våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra vi kommer i kontakt med för att skydda liv och hälsa. Det är med stor respekt och tacksamhet jag ser hur vi tillsammans fortsätter att kämpa för att minimera smittspridningen parallellt med att vi hanterar den dagliga driften. Samtidigt blickar vi framåt och investerar i kärnverksamheten så att Södra kan fortsätta att växa med lönsamhet även framöver.

Under första halvåret hamnade kassaflödet efter investeringar på minus 59 miljoner kronor. Förra året var siffran 515 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 10 993 miljoner kronor att jämföra med förra årets 12 517 miljoner. Rörelseresultatet blev 449 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 2009 miljoner. 

Såväl minskningen i omsättning som resultatnedgången förklarar företaget beror på betydligt lägre prisnivåer för Södras huvudprodukter- pappersmassa och sågade trävaror jämfört med motsvarande period föregående år. Prisutvecklingen var svagt positiv och prisnivåerna låg något högre vid halvårsskiftet än vid årets inledning. 

- Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå. Även utleveranserna och kvaliteten på produkterna låg på en hög nivå och för första gången under en enskild månad levererade Södra mer än 200 000 m3sv sågade trävaror. Soliditeten är stark och ligger på 57 procent, kommenterar Peter Karlsson.

Även under andra kvartalet har bekämpningen av granbarkborren varit i fokus och stora utmaningar avseende granbarkborreangrepp återstår att hantera gemensamt även under kommande kvartal. Men osäkerheten inför framtiden i spåren av pandemin är osäker menar han.

- Södra har hög beredskap för att göra de anpassningar som krävs på grund av förändrade marknadsförutsättningar. Samtidigt kommer skogsnäringen att spela en stor och viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, där ett ökat utbud av produkter baserade på skogsråvaran är en viktig komponent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172