23948sdkhjf

Metoden ger polystyrenavfall från konsument nytt liv

Ineos Styrolution har avslutat forskningsprojektet ResolVe, vilket handlat om att undersöka möjligheten att återvinna polystyren.

Projektet har finansierats av det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet (BMBF).

Projektet visar att avfall konsumenters polystyrenavfall kan bli till ett nytt värdefullt råmaterial, vilket skapar en cirkulär ekonomi för råvaranUnder projektets gång genomfördes även en kommersiell och ekologisk utvärdering av återvinningsprocessen. 

I sin slutrapport drar Ineos Styrolution slutsatsen att depolymerisering är en mycket lämplig återvinningslösning för polystyren i kombination med att outputen destilleras för ytterligare polymerisation. Genom denna process medger återvunnen polystyren även användning i produkter för livsmedelskontakt. 

Forskningen visar att upp till 75 procent av den återvunna råvaran kan matas in i reningssteget och för att sedan kunna användas för produktionen av ny polystyren. I projektet ansvarade IKV (Institute für Kunststoffverarbeitung), Institute for Processing and Recycling (Recycling (Institut für Aufbereitung und Recycling, I.A.R.) och Neue Materialen Bayreuth GmbH (NMB), för undersökningen av avfallskompositionen och effekten på styrenutbytet.  

Som en del av forskningen bedömdes genomförbarheten för ytterligare processer inklusive ångkrackning av processresterProjektet visar att depolymerisationsprocessen är stabil och möjlig med en stor mängd råmaterial.

Lättviktsförpackningar och EPS-avfall visade sig vara den mest lämpliga råvaran för depolymerisationsprocessenProcessen tolererar polyolefinkontaminering och klarar att avlägsna eventuella spår av flamskyddsmedlet HBCD (hexabromocyklododekan, men att eventuellt brominnehållande spår kvarstår. 

Depolymerisationsprocessen bidrar till minskning av konsumentavfall och medger återvinning av värdefulla resurser. En livscykelanalys visar även att produktion av tidigare depolymeriserat material kräver mindre energi och producerar mindre koldioxid än konventionellt producerad polystyren. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125