23948sdkhjf

Modern borrteknik öppnar för geotermisk urkraft

En 52 meter hög borrigg har nu anlänt till Malmö och borrningen av ett fyra kilometer djupt testhål har startat. Testet ska visa om det är möjligt att producera utsläppsfri djupgeotermisk energi till staden.

I början av året inledde E on och St1 ett pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna att bygga en djupgeotermianläggning i Malmö.

Djupgeotermi innebär att förnybar, resurseffektiv och utsläppsfri värme utvinns ur jordens inre. För att nå värmen behöver man borra flera kilometer ner i urberget – något som nu blivit möjligt tack vare modern borrteknik.

– Borriggen har anlänt till projektplatsen i Malmö och nu ska vi borra oss ner i berget. Om allt går enligt plan ska vi borra knappt en kilometer i veckan, vilket innebär att vi är klara i mitten eller slutet av juli, säger Per-Anders Tauson, Director city energy solutions.

Hela borrningen ”avlyssnas” av ett antal geofoner, mikrofoner. Några av geofonerna är nedsänkta i djupa hål nära borrplatsen, andra är placerade på marken runtomkring. Geofonerna fångar upp de ljudvågor som sprids i berget under borrningen och registrerar om borren stöter på till exempel en sprickzon eller förkastning. När borrningen är klar kommer avancerade datormodeller att analysera de inspelade ljuden och bygga upp en bild av hur berget ser ut.

– Vi kommer att se Malmös urberg i ett område som är cirka två kilometer i diameter och några kilometer djupt. Utifrån denna bild kan vi sedan avgöra om det finns förutsättningar att bygga en fullskalig anläggning. Hittills har vi bara fått positiva signaler, så vi ser ljust på våra framtida möjligheter, säger Per-Anders Tauson.

Djupgeotermiprojektet i Malmö är ett samarbete mellan E on, Energimyndigheten, Malmö stad, Sveriges geologiska undersökning, SGU, St1, Länsstyrelsen Skåne och Uppsala universitet.

Pilotprojektets totala budget uppgår till 69,5 miljoner kronor varav Energimyndigheten stöttar med 12,8 miljoner.

När pilotprojektet är avslutat fattas beslut om man ska bygga en fullskalig djupgeotermisk anläggning- bestående av 7 kilometer djupa borrhål och ett antal cirka 2 kilometer djupa geofonhål. Den blir då Sveriges första djupgeotermianläggning som är direkt kopplad till fjärrvärmenätet, det vill säga utan värmepump som höjer temperaturen på vattnet.

E ons målsättning är att bygga upp till fem anläggningar i Malmö.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094