23948sdkhjf

Så går det för basindustrin i coronatid - del 1

Coronakrisen har drabbat svensk basindustri olika enligt Industriarbetsgivarna.

I morgon publicerar vi en fördjupning där vi tittar närmare på olika branscher. 

Hittills har basindustrin inte varit den hårdast drabbade sektorn i spåren av coronapandemin. Men coronautbrottet har påverkat basindustrin negativt och ju längre den globala pandemin pågår, desto större blir effekterna för den export- och investeringstunga basindustrin. 

 – Initialt drabbades basindustrin av problem i distributionskedjorna, med brist på insatsvaror, containrar och stigande fraktkostnader, men produktionen har i stort hållits igång och man har levererat på tidigare orders, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarn

Många inom basindustrin har utnyttjat korttidsarbete och en del har varslat även om det inte varit i någon jätteomfattning. Stål- och metallindustrin är den sektor som drabbats hårdast. Gruvbranschen har klarat sig bäst och har inte behövt varsla någon personal. Det har även gått bra för delar av pappers- och massaindustrin. 

Industriarbetsgivarna säger i sin prognos att produktionen kommer att minska i basindustrin med sex procent i år men stiga med fem procent redan nästa år. 
– Den sammantagna bilden är att basindustrin tydligt har påverkats av coronautbrottet, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Det ytterst osäkra läget gör att Industriarbetsgivarna valt att analysera olika scenarier, eftersom ingen kan med säkerhet säga hur epidemin och flockimmuniteten utvecklas, när tester och vaccin är på plats och hur mycket samhällen öppnar upp. Därför baseras prognoserna på två scenarion: ett basscenario samt ett scenario med längre utbrott och längre tid med restriktioner under 2020.

I basscenariot räknar Industriarbetsgivarna med att BNP i Sverige faller med 6 procent i år och ökar med 3,8 procent 2021. I euroområdet väntas BNP sjunka med 7,2 procent i år och öka med 4,4 procent 2021.

I scenariot med ett längre utbrott under en längre tid räknar Industriarbetsgivarna med att BNP i Sverige faller med 8,3 procent i år och ökar med 4,4 procent 2021. Motsvarande siffror för euroområdet är 10 procent och 5,4 procent.

Hon är också orolig för att politikerna ska tro att den värsta krisen är över. 
– Därför är det viktigt att regeringen förlänger perioden för korttidsarbete. Sex plus tre månader är inte tillräckligt utifrån att 2021 ser ut att bli ett år med dålig tillväxt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125