23948sdkhjf

Nu har den startat – testanläggningen som fångar koldioxid

Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ”Preem CCS” ska hela värdekedjan analyseras.

Testanläggningen ska under 2020 fånga in koldioxid från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan utvärderas; från infångning vid raffinaderiet, lokal lagring, transport till den planerade lagringsplatsen utanför norska västkusten och för själva lagringen. Resultaten av pilotprojektet ska därefter göras publikt - för att fler företag ska kunna använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp.

Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska forsknings- och utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.

– Vi är glad över att kunna ta vår beprövade koldioxidinfångningsteknik till Sverige för första gången. Att hjälpa operatörerna att minska sitt koldioxidavtryck är en viktig del av Aker Solutions strategi, och vi ser fram emot att samarbeta med Preem och projektets övriga partner, säger Luis Araujo, vd för Aker Solutions, som äger testanläggningen och ska producera en förstudie utifrån testresultaten.

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är en viktig komponent för att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå Sveriges klimatmål. För Preem är detta en betydelsefull pusselbit för att minska koldioxidutsläppen och att bli klimatneutralt till år 2045. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara i drift senast 2025.

– Vi ser koldioxidinfångning och lagring som en helt nödvändig åtgärd för att få ner de globala koldioxidutsläppen. För Preems del skulle en fullskalig CCS-anläggning inledningsvis kunna minska utsläppen från vårt raffinaderi i Lysekil med 500 000 ton, vilket är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp, säger Petter Holland, vd för Preem.

Själva lagringen av koldioxiden planeras att ske i Norge, som ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring än Sverige. Preem skrev i höstas under en avsiktsförklaring att samarbeta med projektet Northern Lights. Northern Lights är ett projekt där Equinor, Shell och Total ingår och som utvecklar teknologin och transportkedjan för att lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön. Northern Lights planerar att starta upp under 2024.

– Equinor är involverad i flera olika projekt inom fångst, transport och lagring av koldioxid. Detta projekt kan ge oss tredjepartsvolym för vårt transport- och lagringsprojekt, Northern Lights. Dessutom används en fångsteknologi som kan vara relevant att använda vid våra anläggningar. Den här typen av samarbete mellan industri, forskning och myndigheter är avgörande för framgången för koldioxidinsamling och lagring, säger Torbjørg Klara Fossum, vice president för Global CCS Solutions på Equinor.

 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079