23948sdkhjf

Dags att lära sig vad ORC är

Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity.

Finspångs Tekniska investerar nu i en ORC-turbin, organic rankin cycle, för att generera elektricitet på den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Installationen gör Finspångs Tekniska till innehavare av Sveriges första avfallseldade kraftvärmeverk med turbin under 0,5 MW elektrisk effekt. Därmed kompletteras den befintliga värmeproduktionen med produktion av el.

– ­Målet med den nya ORC-turbinen är att generera el med hjälp av den överskottsenergi som bildas vid avfallsförbränningen och den nya installationen förväntas bidra till att täcka cirka 60 procent av vårt eget elbehov, säger Peter Selleby, chef Energi på Finspångs Tekniska.

På den befintliga avfallsanläggningen finns en 10 MW avfallseldad panna där det avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och nyttjas för lokal energiåtervinning till Finspångs invånare. ORC-turbinen nyttjar hetvatten från avfallspannan och har en maximal kapacitet på 450 kW el.

Turbinsystemet har utvecklats och patenterats av det norrköpingsbaserade bolaget Againity. Bolaget har sedan 2013 tillverkat och erbjudit modulbaserade ORC-system för elproduktion från lågvärdig värme. Tekniken inkluderar en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het ånga. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet. Genom att använda en organisk vätska med lägre kokpunkt än vatten kan systemet fungera vid lägre temperaturer.

En vanlig applikation är värmeverk där hetvatten från en flis- eller avfallspanna förser ORC-anläggningen med värme som delvis konverteras till el. Övrig värmeenergi överförs till fjärrvärmenätet och på så sätt är anläggningens totala systemverkningsgrad mycket hög.

ORC-turbinen som installeras i Finspång blir den 19:e som Againity tillverkar. Utöver pannan i Finspång är just nu ytterligare fem pannor på väg att kompletteras med Againitys ORC-turbiner runtom i Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172