23948sdkhjf

Lägre omsättning och resultat för Stora Enso

Omsättningen 2019 för Stora Enso var 10 055 miljoner euro jämför med 10 486 miljoner euro 2018 och det operativa rörelseresultatet var 953 (1 325) miljoner euro.
För det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018 så minskade omsättningen med 9,3 procent till 2 411 (2 657) miljoner euro. Det operativa rörelseresultatet minskade till 112 (271) miljoner euro.

– År 2019 avslutades med ett utmanande kvartal präglat av ett krävande marknadsklimat och framförallt väsentligt lägre massapriser. Vi har fokuserat på det vi kan påverka: kostnaderna, kassaflödet och att fokusera på värde mer än på volym. Det är tillfredsställande att vi var så tidigt ute med vårt lönsamhetsprogram. Det löper på snabbare än planerat och besparingarna under 2019 uppgick totalt till 150 MEUR. Nu ligger fokus på att fortsätta arbetet på de områden vi kan styra över för att vara redo för en lönsammare framtid när marknaden vänder, säger Annica Bresky vd och koncernchef.

Bolaget rapporterar att kraftlinerproduktionen vid bruket i Uleåborg förväntas kunna starta i slutet av 2020.

Stora Enso skriver i sin rapport att flera fackförbund strejkar i Finland och att det förväntas påverka resultatet negativt.
– När det gäller affärsklimatet i Norden skulle jag vilja uttala några varningens ord. I skogsindustrin, liksom i alla andra branscher, behövs förutsägbarhet. Därför är det problematiskt när samhället påverkas av strejker vilket varit fallet under det nya året. Det är oerhört viktigt för länderna i den här delen av världen att säkerställa exportindustrins konkurrenskraft och se till att vi alla är väl rustade för att konkurrera globalt.

Utsikterna inför 2020 kommenterar Stora Enso så här i sin rapport: 

"Ett dämpat och varierande affärsklimat orsakat av geopolitisk osäkerhet förväntas fortsätta att påverka Stora Enso under 2020. Den minskade efterfrågan på papper i Europa kommer att hålla i sig och efterfrågan på koncernens övriga produkter förväntas vara fortsatt varierande.

Mycket milda vintrar i Norden, med kortare tjälperioder, skulle kunna påverka avverkning och transport av virke vilket i sin tur kan inverka på tillgången av råmaterial och i så fall öka kostnaden för skogsråvara för de nordiska bruken."

Eurokursen står idag i cirka 10,61.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078