23948sdkhjf

Vill ha ökad öppenhet kring pris på koldioxid

Finansinspektionen (FI) kommer att utreda möjligheterna att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.
Att företag redovisar internpris på koldioxidutsläpp kan hjälpa investerare att exempelvis identifiera i vilken grad ett företag är exponerat mot omställningsrisker, och kan fungera som en drivkraft för en hållbar utveckling inom näringslivet.

Prissättningen av koldioxid är en fråga som allt mer lyfts som en risk som företag behöver bedöma, hantera och redovisa. En ansats som diskuteras både i Sverige och på internationell nivå är att företag redovisar vilket pris på koldioxidutsläpp de använder i sina interna kalkyler, t.ex. när de räknar på värdet i en ny investering.

Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Det finansiella systemet har ett ansvar att bidra till en ordnad omställning mot en mer hållbar utveckling, för att möta kundernas efterfrågan på hållbara investeringar och för att säkra en god riskhantering och värna den finansiella stabiliteten, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI.

Åtskilliga företag i vår omvärld redovisar redan idag ett internt pris på koldioxidutsläpp, på frivillig basis. Att företag ska redovisa sådana internpris på koldioxidutsläpp har förordats av bland annat FN och Task force on Climate-related Financial Disclosure.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094