23948sdkhjf

Får släppa ut nickel trots Naturvårdsverkets nej

Nouyron får dispens att släppa ut mer nickel än vad Eu tillåter. 

Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län har gett Nouyryon Surface Chemistry i Sundsvall dispens från Eu:s krav om maximalt utsläpp av nickel till vatten. Detta trots att Naturvårdsverket yttrat sig och ansett att ansökan ska avslås.

Kraven finns inskrivna i Eu:s så kallade BAT-slutsatser inskrivna i Bref-dokumentet för branschen och ska gälla över hela Eu. I separat artikel förklarar vi vad BAT-slutsatser och Bref-dokument är och vilka kriterier som gäller för att söka dispens, läs vår bakgrund här.

Enligt BAT-slutsatserna är begränsningsvärdet för nickel 5,0–50 μg/liter som årsmedelvärde vid normala driftförhållanden.
Istället har MPD föreskrivit följande villkor: Som årsmedelvärde får utsläpp av nickel vid normala driftsförhållanden uppgå till högst 185 μg/liter.

MPD motiverar beslutet enligt följande: 

"Det finns reningsteknik för att kunna minska aktuellt verksamhetsutsläpp av nickel ner till den utsläppsnivå som krävs enligt gällande BAT-slutsatser. Kostnaden för detta uppgår till cirka 20 000-30 000 kronor per kilo reducerat nickel. Miljöprövningsdelegationen bedömer att åtgärder behöver vidtas, men att utredningen i ärendet visar att de lokala miljöförhållandena är sådana att det för närvarande skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet i aktuell BAT-slutsats."

Dipsensen gäller till och med den 30 juni 2023. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078