23948sdkhjf

Små kärnkraftsreaktorer för framtidens el

Energiforsk har publicerat en ny forskningsrapport, 2019:625 Small Modular Reactors, som ger en kortfattad överblick av grundtekniken med små modulära kärnkraftsreaktorer, så kallade SMR och det aktuella marknadsläget. Den tänkbara spridningen av den här teknologin handlar bland annat om den teknisk utvecklingen, om gällande myndighetstillsyn och om lokal och global energipolitik.

– Vissa teknologier för små modulära reaktorer tas i drift i år medan nästa våg av mer mogna teknologier väntas lanseras innan år 2030, säger Konsta Värri på Fortum.

Fortfarande finns det en viss osäkerhet kring hur mogna teknologierna är med tanke på tillverkning och lansering och hur man ska kunna försäkra sig om att kostnaden för anläggningarna är konkurrenskraftig.

Men intresset för små modulära reaktorer motiveras både av dekarbonisering och av att teknologin utvidgar kärnkraftens användningsområden ytterligare. Anläggningarna breddar kärnkraftens roll till att leverera både el och värme. Tack vare modulariteten kan man också få en flexibilitet i hur mycket energi som levereras. Den skulle exempelvis kunna användas i industriella tillämpningar och i fjärrvärmesammanhang.

Tekniken diskuteras bland annat för att kunna införas att ge både el och fjärrvärme i flera finska städer.
– Intresset är stort i många länder och det som nu krävs är att några aktörer går före och lyckas. I så fall väntar en bred internationell marknad för små modulära reaktorer. Storbritannien är det land i Europa som ligger längst fram, säger Monika Adsten på Energiforsk.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079