23948sdkhjf

Kritik mot kärnteknisk verksamhet

Statens säkerhetsarbete för kärnteknisk verksamhet kritiseras av Riksrevisionen.  Kritiken gäller revisionens senaste granskningsrapport där  både det förebyggande arbetet för att förhindra kärntekniska olyckor och hanteringen av konsekvenserna vid en olycka inte håller måttet.

– Vi ser brister när det gäller såväl det förebyggande arbetet som beredskapen inför en eventuell olycka. Det handlar till exempel om brister i tillsyn och otydliga roller, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Läs också: Gröna industrinyheter i budgeten

Hur sanering efter en olycka ska gå till är ett av de områden Riksrevisionen anser måste förtydligas.

– Riksrevisionen fann redan 2007 brister när det gäller saneringsarbetet. Dagens granskning visar att det fortfarande finns brister som äventyrar en effektiv hantering av de långsiktiga konsekvenserna av en kärnteknisk olycka, säger Sascha Sohlman, projektledare för granskningen.

Inte heller styrningen av de inblandade myndigheterna godkänns. Det gäller bland annat ansvarsfördelningen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) vilket får stora konsekvenser för länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska leda räddningstjänsten om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

Riksrevisionen ger nu rekommendationer till regeringen över hur säkerheten ska förstärkas. MSB föreslås exempelvis få huvudansvar för att ta fram en nationell strategi för sanering och att regeringen ser till att det finns rättsliga förutsättningar för hanteringen av jodtabletter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11