23948sdkhjf

Nu kan regeringen stoppa utbyggnaden

Vi har tittat närmare på vad olika aktörer anser.

Preemraff i Lysekil planerar för en kraftig utbyggnad, en utbyggnad som skulle öka Preems utsläpp i Lysekil kraftigt men samtidigt minska utsläpp på annat håll. Om utbyggnaden den blir av eller inte avgörs nu av Regeringen.
– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål. Vi måste nu vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen. Det är vårt ansvar mot oss själva och våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Preemraff beviljades i november 2018 nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och nu har alltså Regeringen beslutat att ta över ärendet.

Preem ser den planerade utbyggnaden som ett viktigt steg för att snabba på omställningen från fossila till förnybara råvaror. Den nya anläggningen ska ta bort tjockolja med hög svavelhalt från marknaden och omvandla det till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön. Den nya anläggningen kommer enligt bolaget även att bli en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara genom en stor flexibilitet att hantera olika råvaror, som till exempel rester från skogen.

Preem välkomnar att regeringen nu tar över prövningen.
– För oss är det viktigt att den här frågan utreds noggrant - vi välkomnar därför beskedet från regeringen att de kommer att ta över ärendet och ser fram emot en konstruktiv dialog om detta. Vi tror starkt på den här satsningen som en del av vår vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd för Preem.

Några som är mycket nöjda är Naturskyddsföreningen som helt motsätter sig utbyggnaden.
– Vi är glada över att regeringen tar det här ansvaret och hoppas att det betyder att den stora ökningen av utsläpp från Preemraffs utbyggnad inte blir av.  Både samhällets och industrins insatser behövs för att minska, inte öka, de svenska utsläppen av koldioxid, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

En utbyggnad innebär flera arbetstillfällen och därför ställer sig Lysekils kommunalråd lite mer tvekande till Regeringens beslut.
– Det är en oro för att de investeringar som bör göras sker på annat håll, både i Sverige och Europa istället, och då går vi miste om en bra och väldigt effektiv industri som vi har här i Lysekil, säger Jan Olof Johansson (S) i en intervju med Sveriges Radio.

Företaget vill bygga ut raffinaderiet och i en ny anläggning årligen omvandla 2,5 miljoner ton tjockolja till bensin och diesel med lägre svavelhalt, en investering på runt 15 miljarder kronor.

Preem beräknar att den planerade utbyggnaden kommer att utöka deras utsläpp av växthusgaser, från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år. För att minska utsläppen kommer Preem bland annat även att satsa på en CCS-anläggning det vill säga att fånga in och lagra koldioxid.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.407