23948sdkhjf

Nu ska de utvinna naturgas i Sverige

Elektromagnetiska överflygningar och markprovstagningar, seismiska mätningar, kärnborrningar och produktionsbrunnar med åtföljande produktionstester inom Morafältet sydväst om Mora centralort har givit så positiva resultat att Igrene nu är berett att gå vidare från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas. Bolaget har därför lämnat in en ansökan till Bergsstaten.

En reservoarmodell har utvecklats för det område inom Morafältet som Igrenes ansökan avser. Den utgör en viktig del i Igrenes bedömningar avseende tillgängliga gasvolymer. Tidigare produktionstester visar att bolaget är i förbindelse med reservoarer med fri gas inom detta område, 96 till 97% ren metangas.

Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process.

Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot jordytan via djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga bergarter kan därför bara utgöra ett komplement till redan existerande migrerande metan av icke biologiskt ursprung.

Europas största meteoritnedslag inträffade i det som idag kallas Siljansringen i Dalarna. Nedslaget har skapat sprickor ned till övre manteln i jordens innandöme, vilka möjliggör att abiotisk gas kan sippra upp via dessa förkastningar.

Den nu aktuella ansökan om produktionstillstånd avser blott en liten del av Siljansringen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078