23948sdkhjf

De slapp miljonvite men får betala 200 000 kr

Mark- och miljödomstolen har dömt ut ett vite på 200 000 kronor som ska betalas av Cementa för deras anläggning i Slite på Gotland.

Bolaget har en tillståndspliktig verksamhet med ett tillstånd från 2007. I tillståndet finns villkor kring hur mycket buller som får uppstå vid anläggningen. Vid bostäder får de som riktvärde inte ge upphov till högre bullernivåer än 50 dB(A) dagtid och 45 dB(A) nattetid. De har också ett villkor på att den momentana ljudnivån nattetid vid bostäder får uppgå som gränsvärde till högst 55 dB(A).

Länsstyrelsen förelade bolaget med vite på 1 000 000 att klara villkoren. Länsstyrelsen anser att riktvärdet för buller på natten och gränsvärdet för momentant buller har överskridits vid fem tillfällen under 2018 och att vitet därför ska utdömas. Bolaget tyckte sammantaget att föreläggandet var så pass bristfälligt och otydligt utformat att det inte kunde ligga till grund för ett utdömande av vite. Bolaget menade också att bolaget fortlöpande vidtagit 150 åtgärder för att minska bullret till en kostnad av knappt 15 miljoner kronor under de senaste fem åren.

Domstolen ansåg att det fanns skäl att döma ut vitet men begränsade summan kraftigt i förhållande till vad Länsstyrelsen ville. 

Domen kan överklagas fram till den 2 maj.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094