23948sdkhjf

Satsar pengar för minusutsläpp av CO2

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2019 i ett nytt investeringsstöd för minusutsläpp av koldioxid. Detta är en del i att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– För att nå utsläppsmålet behöver vi även utveckla minusutsläppstekniker som tar bort koldioxid från atmosfären såsom koldioxidavskiljning och -lagring från anläggningar som förbränner biomassa (bio-CCS). Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om 1,5 grader global uppvärmning utan CCS-teknik och Sverige har en unik möjlighet att bidra till minusutsläpp med bio-CCS då vi har flera stora punktkällor med biobränsleförbränning, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Medlen i satsningen får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Medlen får också användas till utgifter för berörda myndigheters arbete kopplade till stödet.

Regeringen tillsatte i juli 2012 en utredning om kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp. Utredningen ska redovisa sina förslag inklusive ett förslag till strategi för negativa utsläpp senast den 31 januari 2020.

Vad är CCS och bio-CCS?
CCS (Carbon Capture and Storage) är den engelska förkortningen för koldioxidavskiljning och lagring. CCS innebär att man avskiljer koldioxiden från rökgaserna och transporterar den till en permanent lagringsplats. När koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa avskiljs och lagras kallas tekniken för bio-CCS. Till skillnad från CCS på utsläpp från fossila källor leder bio-CCS till minusutsläpp, dvs. ett upptag av koldioxid från atmosfären.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094