23948sdkhjf

Vill ha mer kunskap om tillståndsprocessen

Många företag upplever att processen för att få ett nytt miljötillstånd för sin verksamhet tar lång tid. Det finns även ett önskemål att handläggningstiderna ska kortas även från Regeringens sida men för att detta ska bli möjligt anser Regeringen att mer kunskap krävs. Därför får nu Sveriges länsstyrelser samt Domstolsverket i uppdraget att samla in och redovisa statistik om hur lång tid olika tillståndsprocesser tar.

Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket lämna uppgifter över det totala antalet ärenden som har inkommit, pågår och avgjorts vid miljöprövningsdelegationerna. För avgjorda ärenden ska följande uppgifter redovisas:

  • Antal ärenden som avser miljöfarliga verksamheter.
  • Antal ärenden som avser hel tillståndsprövning respektive ändringstillstånd.
  • Antal ärenden fördelat på vilken typ av verksamhet eller åtgärd som ansökan avser.
  • Antal ärenden som avser industriutsläppsverksamheter respektive verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoverksamheter).
  • Antal ärenden som avgörs med beslut som innebär att tillstånd beviljas.
  • Antal ärenden som överklagas samt uppgift om vilken part som överklagat.

Det dröjer dock innan insamlingen kan ge resultat i kortare handläggningstiden. Första redovisningen ska lämnas in i början av 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.111