23948sdkhjf

ESS värmer bostäder och kontor

Överskottsvärme från forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) kommer att återvinnas till fjärrvärme. Denna kan användas till uppvärmning av bostäder och kontor i Lundaområdet.

ESS har slutit ett avtal med E.on om att energibolaget ska förse anläggningen med bland annat kyla och hantera spillvärme från anläggningen, som kommer att återvinnas till fjärrvärme.

Avtalet innebär att E.ON förser ESS med kyla, renat vatten och tryckluft som behövs för forskningsanläggningen. Dessutom tas överskottsvärmen från anläggningen tillvara; istället för att släppa ut den i luften kan den användas till uppvärmning av bostäder och arbetsplatser i närområdet i ett lågtemperaturfjärrvärmenät.

Detta gör ESS till en av världens mest miljömässigt hållbara forskningsanläggningar.

– En av anledningarna till att ESS placerades i Lund var våra ambitiösa hållbarhetsmål. Vi avser att sätta en ny standard för stora forskningsanläggningar och där är återvinningen av vår spillvärme avgörande, säger John Womersley, ESS Director General.

Spillvärmen i forskningsanläggningen ESS uppstår när acceleratorn och andra delar av anläggningen kyls ner med helium och vatten i separata slutna system. I kylningsprocessen avges överskottsvärme som på ESS kommer att tillvaratas med hjälp av värmeväxlare och användas till fjärrvärme.

Återvinningen av spillvärmen innebär inte bara en miljömässig vinst, det reducerar också anläggningens driftskostnader.

Spillvärmen från anläggningen har olika temperaturnivåer och kan användas för olika ändamål. ESS egna byggnader, bland annat laboratorier och kontor, kommer att värmas med överskottsvärme av lägre temperatur. Spillvärme kommer även att gå till lågtemperaturfjärrvärmenät som byggs i det omgivande Brunnshögsområdet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111