23948sdkhjf

KK-stiftelsens forskningsstöd är fastlagd

Den svenska KK-stiftelsen har bestämt hur nästa års stöd till forskningsprojekt ska fördelas. Det är de nya universiteten och högskolorna runt om i landet som får del av totalt 70 miljoner kronor. Eftersom näringslivet går in med motsvarande summa får forskningen sammanlagt 140 miljoner kronor. Syftet är att bidra till att de nya universiteten och högskolorna utvecklar sina forskningsområden, vilket på sikt anses vara bra för Sverige. Drygt 15 miljoner kronor går till forskning som rör massa- och pappersindustrin.Karlstads universitet får 6,5 miljoner för att forska kring kinetik och mekanismer för kolhydratnedbrytning under sulfatkokning. Projektets syfte är att i detalj studera den nedbrytning som sker av cellulosa och hemicellulosa under ett sulfatkok, och hur nedbrytningen ska kunna minskas. Den praktiska nyttan med detta är att massautbytet ska kunna höjas.Mitthögskolan i Sundsvall tilldelas totalt 7,8 miljoner.Ett av projekten ska bedriva forskning inom mätmetoder för klassificering av träflis. Målet är att utveckla mätmetoder som möjliggör effektiva analyssystem för klassificering av dimensioner av cellulosaflis.Mitthögskolan i Örnsköldsvik får 1,2 miljoner kronor för projekt inom trycktekniker. Forskning ska bedrivas för att optiska samspelet mellan tryckfärg och papper. Målet är att finna metoder för förbättrad inkjet-baserad färgåtergivning på papper.– Det har i år varit fler ansökningar än tidigare och det har varit ett grannlaga arbete att sålla ut de bästa projekten. Den forskning som vi nu stödjer håller en hög kvalitet, säger Jan-Eric Degerblad som är forskningsansvarig på KK-stiftelsen.på KK-stiftelsen.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063