23948sdkhjf

M-real har nått sitt miljömål

År 2001 satte M-real ett mål att koncernens samtliga anläggningar skulle vara certifierade enligt ISO 14001 innan utgången av 2003. Det målet har nu koncernen uppnått i och med att M-reals bruk i Joutseno, Finland i december erhållit sitt certifikat.– I M-real har många av våra bruk varit certifierade enligt ISO 14001 sedan flera år tillbaka. Erfarenheterna har klart visat vilket bra verktyg miljöledningssystemen är för att säkra ett systematiskt och professionellt miljöarbete, säger Kristina Säfsten, miljökommunikatör på M-real.Koncernens syfte med certifieringen var att nå en effektiv systematisering av miljöarbetet. Avsikten var också att öka engagemanget hos ledning och anställda för miljöarbetet och att få en bättre uppföljning och rapportering av det. Certifieringsarbetet har lett till att en rad konkreta förbättringar genomförts, bland annat bättre hantering av kemikalier, förbättrad avfallssortering och att mindre avfallsmängder nu behöver lämnas till deponi. Åtgärderna bidrog till att M-real minskade sina totala utsläpp med åtta procent per producerat ton papper och pappersmassa under år 2002.Något nytt konkret miljömål har inte M-real satt upp.– Men vi ska successivt börja anpassa oss till EMAS, som är ett miljöledningssystem som även innehåller en kompletterande miljöredovisning. Någon tidsaspekt för detta har vi dock inte bestämt, säger Kristina Larsson, miljökommunikatör på M-real.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156