23948sdkhjf

Utsläppsrätter för Östersjön

Naturvårdsverket föreslår att system med utsläppsrätter ska användas för att minska utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön.

Naturvårdsverket har sneglat på EUs system med utsläppsrätter när detagit fram ett förslag till att motverka övergödningen av Östersjöngenom att minska utsläppen av kväve och fosfor.Enligt förslaget ska det sättas ett tak för utsläppen. Den som ändåvill öka sina utsläpp måste betala en avgift som ska finansiera enutsläppsminskning någon annanstans. Det ska även gå att handla meddessa utsläppsrätter.- Genom ett marknadsbaserat handelssystem för utsläpp av kväve ochfosfor kommer investeringarna för utsläppsminskning att göras där detär mest kostnadseffektivt, till exempel genom att anlägga en våtmark,säger Henrik Scharin, projektledare på Naturvårdsverket, i ettpressmeddelande.Naturvårdsverkets förslag innebär att systemet först genomförs inom ettbegränsat geografiskt område och därefter utvärderas, innan det införsi hela landet. Det är främst utsläpp av kväve och fosfor från jordbruk,reningsverk samt industrier som ska regleras av systemet.Text Jesper Stärn

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062