23948sdkhjf

Värme lagras i salt

Mats Möllerström på företaget Camiltek har konstruerat en testmodell av en värmepump som kan lagra både värme och kyla i salt.

En kemisk värmepump som kan lagra värmeenergi eller kyla i salt harutvecklats av Mats Möllerström i Varberg. Med värmepumpen kan man lagraenergi i flera dagar, och energin kan sedan användas till uppvärmningav lokaler och hus eller till varmvatten.Salt har förmåga att binda vatten i sin molekylstruktur. Genom atttillföra värme och sänka det omgivande ångbildningstrycket tillförsenergi till saltet, eftersom vattenmolekylerna lämnar saltstrukturen.När man tillför vatten till saltet frigörs energi i form av värme ellerkyla.– Vi använder en viss typ av ett salt som transporteras in i envakuumkammare. Där torkas saltet av värmen från en yttre energikällasom solfångare, vindkraftverk eller överskottsvärme från någonindustri, säger Mats Möllerström.När man sedan ska utnyttja värmen i saltet låter man reaktorn gå åtandra hållet genom att tillföra vatten. När salt och vatten blandasbildas värmeenergi. Detta är ett exempel på en exoterm process.– Man kan utvinna värmeenergi så länge man har tillgång till salt.Processen kan avbrytas när som helst genom att man tillför energi frånnågon utomstående energikälla. Avsikten med värmepumpen är att man skafå tillgång till värme när andra energikällor är borta ur produktion.Energin kan sparas i saltlösningen mellan fyra och sex dagar. Storlekenpå anläggningen kan varieras beroende på hur mycket värmeenergi manvill lagra i den.– Man bör kunna lagra cirka 500 kilowatt värmeenergi i anläggningen,beroende på vilket salt som används. Då kan man värma en fastighet iminst fyra dagar innan systemet ska återladdas. Beräkningen baseras påen fastighet som har en årsförbrukning på cirka 20 000 kilowattimmarper år, säger Mats Möllerström.De salter som är aktuella i värmepumpen är bland annat litiumklorid och natriumsulfid.– Använder man natriumsulfid får det inte ske något läckage ursystemet, eftersom ämnet är giftigt. Vi kommer sannolikt inte attanvända det i våra värmepumpar.Om man i stället för värme vill ha kyla i systemet ska man användaandra salter som silverklorid. Då sker en endoterm process där värmeupptas i processen och kyla avges.– Vi har ännu inte testat hur anläggningen fungerar som en kylmaskin.Än så länge testar vi värmeproduktionen i en labbmodell som senare skautvecklas till en prototyp. Vi har redan ett patent på processen.– Vi har hållit på i drygt två år med detta projekt. Än så länge har viingen tillverkare till värmepumpen. Det är något som vi måste taställning till längre fram, säger Mats Mölleström.Mats Möllerström var länsfinalist för Skapa-priset från Halland när priserna delades ut under Tekniska mässan i oktober.Text Rainer Saxén

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094