23948sdkhjf

Gruvnäringen dippade 2023

Sveriges geologiska undersökning, SGU, berättar i sitt nyhetsbrev att både malmproduktionen och omsättningen i den svenska gruvnäringen minskade ifjol.

SGU hänvisar till rapporten Bergverksstatistik och anger att det är den skakiga världsekonomin som ligger bakom minskningarna.

– Försvagningen i världsekonomin och den geopolitiska oron under 2023 bjöd på många utmaningar för industrin. Trots detta öppnade sig möjligheter inom svensk gruvnäring, vilket märks genom exempelvis ökad prospektering och fler undersökningstillstånd, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU, i nyhetsbrevet.

SGU noterar att malmproduktionen i Sverige var 84 miljoner ton förra året, vilket innebär en minskning på fyra procent jämfört med 2022.

Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) uppgick enligt SGU till 65 miljarder kronor, vilket utgör en minskning med sex procent jämfört med 2022.

Några siffror från SGU:s Bergverksstatistik 2023

  • Malmproduktionen i Sverige under 2023 var 84 miljoner ton.
  • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige var fortsatt tolv.
  • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen, inklusive underentreprenörer, var 10 610 personer.
  • Andelen kvinnor verksamma inom gruvnäringen var 26 procent.
  • Prospekteringsinsatserna i världen uppgick till ett värde om 12,8 miljarder dollar, en minskning med 2 procent jämfört med 2022.
  • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 975 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med nästan 30 procent jämfört med 2022 om man bortser från inflationen. Merparten av ökningen kan tillskrivas gruvnära prospektering som görs i syfte att öka gruvans livslängd.
  • Vid årets utgång fanns 750 gällande undersökningstillstånd, en ökning med 17 procent jämfört med slutet av 2022.
  • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2023 års utgång var 164. Fyra nya bearbetningskoncessioner beviljades under året.
  • Under 2023 gjordes ett utpekande av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Källa: SGU

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062