23948sdkhjf

Nu söker de tillstånd för att fånga koldioxid

Heidelberg Materials ansöker om miljötillstånd att bygga en CCS-anläggning för infångning av koldioxid vid cementfabriken i Slite på Gotland.

I Slite tillverkas cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement, en tillverkning som normalt sett ger stora utsläpp av koldioxid dels från ugnarna, dels från själva processen när kalken omvandlas.

Heidelberg Materials går nu vidare i utvecklingen av en CCS-anläggning (Carbon Capture and Storage) vid cementfabriken i Slite och lämnar nu in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att kunna fånga in de utsläpp som genereras vid tillverkningen av cement. Här ingår även en kraftfull ökning av bränslemixens bioandel och att genom nya material fortsätta utveckla klimatförbättrade cementprodukter i stor skala.

Anläggningen kommer att introducera en helt elektrifierad aminbaserad infångningsprocess, nollutsläpp till vatten, en landbaserad kompressions- och förvätskningsteknik samt storskalig energiåtervinning.

– Slite CCS är innovation i absolut global framkant. Här driver vi teknisk utveckling för att på allvar lyckas skapa storskalig cementtillverkning i klimatmässig framkant. Med hjälp av biobaserade bränslen når vi bortom netto noll och skapar en betydande kolsänka, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, i en kommentar.

Den infångade koldioxiden omvandlas från gas till vätska genom nedkylning och trycksättning. Därefter lastas den på specialbyggda fartyg med slutna tankar för vidare transport till platser för permanent geologisk lagring.

Flera lagringsplatser är under utveckling i Nordsjön som kan vara aktuella för att lagra koldioxid från Slitefabriken från 2030. Lagringen sker på kilometerdjup i berggrunden där koldioxiden över tid omvandlas till mineral och blir en del av berggrunden.

För att möjliggöra angöring av de fartyg som ska frakta den infångade koldioxiden behöver den befintliga hamnen och hamninloppet i Slite breddas och göras djupare. En ny pir kommer anläggas för att säkerställa en effektiv logistik för transporterna.

– Allt fler grundläggande bitar faller nu på plats för omställningen av en av Europas största cementfabriker. Frågan om koldioxidfrakt över gränser är löst, utbyggnaden av elnätet på och till Gotland fortlöper snabbt, och efterfrågan på produkterna ökar. Därför känns det glädjande att vi idag tar ett stort steg mot att möjliggöra för stora delar av svensk samhällsbyggnadssektor att bygga i betong utan klimatavtryck redan från 2030.

2030 kommer Heidelberg Materials tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxidutsläpp, med förutsättningar till negativa utsläpp. Fullt utbyggd kommer CCS-anläggningen i Slite fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket idag motsvarar 4 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Satsningen i Slite är en vidareutveckling och uppskalning av CCS-satsningen i Brevik, där Heidelberg Materials Norge etablerar världens första CCS-värdekedja i industriell skala inom cementindustrin.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064