23948sdkhjf

Splittrad svensk industri: ”Försiktig vändning att vänta”

I den konjunkturrapport som Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna presenterade den 4 juni för 2024 och 2025, syns att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur men att en försiktig vändning är att vänta.

Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen, sa att Sverige under nästa år återtar lite av förlorad mark, sett till industriproduktion och BNP-utveckling.

– Utvecklingen hålls dock nere bland annat av en fortsatt svag utveckling i Europa, som är Sveriges största exportmarknad, sa Spector.

Svensk BNP har legat mer eller mindre still sedan början av 2022 och ekonomin är i lågkonjunktur. Mot slutet av 2024 kommer dock en försiktig ljusning i konjunkturläget efter att räntor och inflation har blivit lägre.

Ett lägre inflationstryck och Riksbankens första sänkning av styrräntan tyder på att penningpolitiken kommer att lätta framöver.

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas prognos är att styrräntan kommer sjunka till 3,0 procent innan årets slut. Det skapar förutsättningar för en försiktig vändning i ekonomin men det är först 2025 som återhämtningen tar fart.

– Vi räknar med att Sveriges BNP ökar med 1,0 procent i år för att sedan öka något snabbare, 2,6 procent, 2025. Exporttillväxten avtar något i år för att sedan växa i mer normal takt 2025, sa Erik Spector.

– Bilden av svensk industri är splittrad. Byggrelaterade varor har påverkats klart negativt av låg efterfrågan i Sverige och utomlands, medan elteknik och försvarsindustri är två delbranscher som sticker ut klart positivt.

I övrig teknikindustri väntas produktionsvolymen vara oförändrad i år och i basindustrin räknar Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna med en minskning på 1 procent. Sammantaget bedöms industriproduktionen minska med 1 procent i år och öka med 3,5 procent 2025. Uppgången följer av den högre tillväxten i Sverige och övriga Europa 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078