23948sdkhjf

Här är resultatet av domen

Copperstone får ok av miljödomstolen.

Copperstone får miljötillstånd till gruvverksamhet för att utvinna koppar med mera vid Viscariafyndigheten i Kiruna kommun. Det meddelar Mark- och miljödomstolen idag. Tillståndet omfattar brytning

av maximalt 3,6 miljoner ton malm per år. Tillståndet är förenat med villkor om bland annat begränsningsvärden för utsläpp till vatten och luft, bullernivåer, tillåtna tider för sprängningar, dammsäkerhet och system för varning till allmänheten i händelse av olycka. Tillståndet är också förenat med villkor om stängning av verksamheten vid samlad flytt av renar och kompensationsåtgärder. Delar av tillståndet får tas i anspråk även om domen överklagas.

– Målet har varit omfattande och handläggningen har in i det sista präglats av många justeringar från såväl sökande som motparter, vilket förstås inneburit särskilda utmaningar, säger rådmannen Emma Granberg, som har ansvarat för målet, i en kommentar.

Domstolen anser att verksamheten kan tillåtas i enlighet med det justerade yrkande som Copperstone Viscaria presenterade kort innan huvudförhandlingen. Justeringen innebar att ett planerat dagbrott i stället bryts under jord, vilket bedöms vara en fördel ur miljöhänseende.

– Copperstone Viscaria har sammanfattningsvis visat att verksamheten kan tillåtas, men vi har bedömt att det krävs omfattande villkor för att göra det.

Läs mer om gruvan i vår tidigare artikel

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078