23948sdkhjf

Ny vägledning för kemikalietillverkare

Hur ska kemibranschen rena sina utsläpp till luft? Nu finns en ny vägledning. Vi berättar mer om vad BAT är. 

EU har för några år sedan tagit fram ett dokumentet som visar vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT) för rening och hantering av avgaser. Det är ett dokument som berör många kemikalietillverkare i Sverige. 

EU-dokumenten är inte alltid lätta att tolka. Därför har Naturvårdsverket nu tagit fram en vägledning som ska hjälpa företag och myndigheter. 

Regelverket om utsläpp publicerades av EU i december 2022 och gäller då för företag från december 2026.

Hela vägledningen kan läsas hos Naturvårdsverket.

Det här är Eu:s BAT

Inom Eu har man beslutat att myndigheterna ska ställa samma miljökrav på alla liknande större anläggningar inom Eu. Till exempel ska ett stålverk i Spanien ha samma utsläppskrav som i Sverige.

Regelverket kring detta återfinns i Industriutsläppsdirektivet, IED, som har arbetats in i svensk lagstiftning. Därför har det för olika branscher tagits fram så kallade Bref-dokument, BAT Reference Document som innehåller BAT-slutsatser där BAT betyder Best available techniques.

Dessa BAT-slutsatser kan bland annat innehålla arbetssätt som företagen måste leva efter eller utsläppsvärden som blir bindande för de berörda företagen fyra år efter det att dokumentet publicerades. Bref-dokumenten ska uppdateras regelbundet.

Det finns möjlighet att i det enskilda fallet, få dispens från skyldigheten att följa ett sådant bindande begrängsningsvärde.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095