23948sdkhjf

SSAB ger grönt ljus för investering på 4,5 miljarder euro

SSAB tar nu ytterligare steg mot omställningen att bygga ett fossilfritt stålverk i Luleå. En förändring som uppges minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent.

Genom att avveckla det nuvarande masugnsbaserade produktionssystemet vid stålverket i Luleå ska Sveriges koldioxidutsläpp minska med 7 procent. Det är en investering på 4,5 miljarder euro, 52 miljarder kronor, som hittills har fått stå på vänt på grund av ekonomiska övervägande - men nu ger SSAB:s styrelse grönt ljus att ta nästa steg.

Planen är att det fossilfria stålbruket ska tas i bruk år 2028 och vara i full drift 2029. 

De planerade förändringarna kommer att leda till en utsläppsminskning av koldioxid med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med ca 90 procent jämfört med dagens verksamhet.

– Tillsammans med vår partner LKAB har vi åtagit oss att ta bort koldioxidutsläppen från vår värdekedja, och etablerat en ny världsledande teknik för en fossilfri framtid. Vi säkrar också konkurrenskraften i den nordiska industrin för många årtionden framåt genom att stödja våra tusentals kunder som förlitar sig på kvalitetsstål från vår värdekedja, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.

Med satsningar på fossilfria anläggningar räknar SSAB med att slippa investera 2 miljarder i underhåll för de befintliga anläggningarna under de kommande 10 åren. Målet är att finansiera investeringen med eget kassaflöde och inom SSAB:s finansiella mål.

"Jämfört med dagens system väntas en årlig förbättring av EBITDA-resultatet med mer än SEK 5 miljarder per år givet nuvarande prognoser för råvarukostnader. Det nya stålverket kommer att ha en bättre kostnadsposition med lägre fasta kostnader, högre effektivitet, kortare ledtider och eliminerade kostnader för koldioxidutsläpp. 

Stålverkets design möjliggör en produktionsökning om 0,5 miljoner ton per år och en mixförbättring med 1 miljoner ton per år av special- och premiumstål.", skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Så här ska det nya stålverket utformas:

"Det nya stålverket i Luleå kommer att ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år och bestå av två ljusbågsugnar, avancerad skänkmetallurgi med integrerat valsverk för tillverkning av SSABs specialstål.

Investeringen omfattar även en anläggning med kallvalsning och galvanisering för att förse fordonsindustrin med ett bredare utbud av premiumprodukter. 

Det moderna stålverket kommer att använda en mix av fossilfri järnsvamp från Hybrits demonstrationsanläggning i Gällivare och återvunnet stålskrot som råvara."

Produktion av stål är en tillståndspliktig verksamhet och SSAB har den 24 november 2023 lämnat in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Ansökan behandlas nu av domstolen enligt gängse praxis och bolaget hoppas få tillstånd under 2024.

SSAB fattade ett beslut 2023 att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion och projektet fortlöper enligt plan. 

Att Luleå blir det andra steget i omställningen beror på ekonomiska överväganden och det faktum att stålverket i Brahestad har mer avancerad utrustning i bättre skick. 

Som ett tredje steg planeras en omställning av Brahestad i Finland. Tidpunkten för det projektet kommer att bero på SSABs finansierings- och genomförandekapacitet samt lärdomarna från projektet i Luleå.

Med hänsyn till SSAB:s investeringsbeslut har LKAB skickat ut en kommentar, där man markerar att utbyggnadstakten av Hybrit beror på tillståndsgivning och utbyggnad av fossilfri elproduktion.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08