23948sdkhjf

Hur återvinner man ett kärnkraftverk?

18 april arrangeras Recyclingdagen med tema metall- och skrotåtervinning i Stockholm. Där är en av talarna Arne Larsson, ansvarig för strategi och partnerskap vid Cyclife-Edf.

Vad kommer du att presentera på Recyclingdagen?

Jag kommer att prata om vad som händer med ett kärnkraftverk när det tjänat färdigt och vad som händer med allt material som uppstår när anläggningen demonteras och rivs. Den stora mängden material kan tas om hand och återvinnas som konventionellt material medan annat material behöver kontrolleras och eventuellt behandlas innan det kan återvinnas. Några få procent av materialet är det antingen inte tekniskt möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att återvinna.

Jag kommer också att prata lite mer i detalj om den metallbehandling vi gör på Cyclife för att hjälpa våra kunder att minimera mängden material som behöver slutförvaras som ett radioaktivt avfall.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framför dig?

Vi har inom den kärntekniska industrin, liksom inom alla industrier, utmaningar gällande att vara kostnadseffektiva samtidigt som vi ställer om till ett cirkulärt förhållningssätt.

Möjligheterna är stora och det är väldigt mycket upp till oss att tillsammans med våra kunder, myndigheter och de internationella organisationerna ställa om mot en cirkulär ekonomi. Det kommer att ta tid men varje steg är viktigt. Samtidigt måste vi säkerställa att kostnaderna blir rimliga. Regelverken behöver anpassas utan att säkerheten äventyras.


Hur vill ni bidra till en ökad cirkularitet för metaller och kritiska råvaror?

Inom vår bransch handlar det om att etablera ett cirkulärt förhållningssätt. Vårt företag har arbetat med återvinning av metall från den kärntekniska industrin sedan 1987. Historiskt har lägre kostnader varit den helt dominerande drivkraften. Idag är hållbarhetsaspekterna en kompletterande drivkraft.

En väldigt konkret insats är att vi just nu bygger en andra metallbehandlingslinje vid vår anläggning utanför Nyköping (vid Studsvik Tech Park). En stor investering med syfte att kunna erbjuda fler kunder ett miljöriktigt omhändertagande av deras metall som uppkommit i samband med drift, modernisering och avveckling av kärntekniska anläggningar.


Beskriv dina förväntningar på konferensen

Att få lära av och föra diskussioner med andra inom återvinningsbranschen samt att få berätta om vad vi gör och varför återvinning av material från den kärntekniska industrin är bra och säkert.

Tack Arne Larsson!

Mer info om konferensen, det kompletta programmet och anmälan hittar du på den här länken.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094