23948sdkhjf

Vad tycker industrin om EU:s nya regler?

Den svenska industrin tycker till om de nya regler som EU nu har beslutat om.

VI rapporterar att EU-parlamentet nu klubbat igenom nytt förslag till industriutsläppsdirektivet. Vad tycker då den svenska basindustrin och Svenskt Näringsliv om förändringarna?

I ett pressmeddelande skriver företrädare för Jernkontoret, Svemin, Skogsindustrierna samt Svenskt Näringsliv att svensk industri är positiv till en EU-gemensam miljölagstiftning.

Organisationerna har arbetat gemensamt för att lyfta fram viktiga frågor under processen från det att EU-kommissionen lade sitt förslag 2022.

Jämfört med EU-kommissionens förslag har det skett förbättringar i form av viss flexibilitet som gör det möjligt att ta större hänsyn till att balansera samhällsekonomisk utveckling, miljö och innovation, säger Eva Blixt, rådgivare miljöfrågor Jernkontoret, i en kommentar.

Industrin beklagar dock att det förslag som klubbades av EU-parlamentet på tisdagen nu också reglering av resursanvändning till exempel energi, råvaror och vatten. De menar att svensk produktion ibland kräver mer resurser i ett enskilt processteg men ger ofta större miljönytta i slutprodukten.

Det är just de aspekterna som nu kommer att hanteras i den så kallade Sevillaprocessen där detaljreglerna för olika branscher diskuteras. Det svenska näringslivet har därför startat en ny arbetsgrupp för Sevillaarbetet.

– Nu krävs en kraftsamling för det kommande arbetet i Sevilla. Där leder EU-kommissionen arbetet tillsammans med industri, medlemsstater och miljöorganisationer med att sätta utsläppsvärden och resursanvändningsvärden för befintliga och nya sektorer såsom gruvor, batterier, deponier och viss ytterligare stålbearbetning, säger Karin Nilsson, expert miljöpolicy Svenskt näringsliv.

När beslutet har trätt i kraft har Sverige 22 månader på sig att implementera detta i svensk lagstiftning.

– Vi ser nu fram emot fortsatt arbete när det reviderade industriutsläppsdirektivet ska bli en del av svensk lag. Det är viktigt att detta görs klokt på ett väl avvägt sätt för att förenkla de svenska miljöprövningsprocesserna, säger Helena Sjögren, ansvarig miljöpolicy Skogsindustrierna.

Läs vår tidigare artikel om IED-direktivet och de nu klubbade förändringarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.394