23948sdkhjf

Ny teknik för fosforutvinning i massabruk

Nytt sätt att återvinna fosfor från massabrukens processer minskar utsläppen.

Fosfor är en kritisk komponent i konstgödsel och den naturliga förekomsten är begränsad. Samtidigt bidrar läckande fosfor från jordbruk, kommunala reningsverk och industrier till problem med övergödning av hav och vattendrag.

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som kan integreras i den befintliga produktionsprocessen för tillverkning av pappersmassa, tekniken syftar till att effektivt fraktionera ut den fosfor som kommer in i processen med vedråvaran. Idag går den ut som en  restprodukt i det slam som faller ut och blir till avfall. 

Den nya tekniken bygger på elektrokoagulation. Tekniken medför, enligt bolaget, att i stort sett allt slam som bildas kan återföras i processen vilket löser ett stort miljöproblem.

Anders Lundin, vd för Axolot Solutions, kommenterar: 

– Vår senaste innovation för fosforutvinning är ett viktigt steg mot en ännu mer hållbar och resurseffektiv massaindustri. Genom att utvinna fosfor från sulfatprocessen samtidigt som mängden avfall drastiskt reduceras så skapas möjligheter till ännu mer slutna och hållbara tillverkningsprocesser. Samtidigt går fosfor från att vara en miljöbelastning till att vara en värdefull produkt. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.438